PICAS te angajeaza in constructii

de Simion ILIE
573 views

Acest proiect strategic pe care l-am scris și castigat a făcut parte din ultimul lot de proiecte finanțate din bugetul exercitiului financiar 2007-2013. Proiectul a fost extrem de intens, având o durată de doar 18 luni, și a constituit o continuare fericită a unui proiect anterior.

Practic, prin noul proiect s-a asigurat exploatarea resurselor materiale, umane și de know-how acumulate în proiectul anterior, pentru a oferi servicii gratuite de calitate pentru alte persoane ce au cea mai mare nevoie de oportunitati.

Rezultatele au fost excelente, ne-am atins și chiar am depășit obiectivele asumate inițial. Peste 900 de persoane din sector au beneficat de formare profesională de înaltă calitate (în general cursuri de lungă durată), iar dintre aceștia, peste 25% s-au și angajat cu forme legale cu ajutorul nostru.

Tipul proiectului

picas te angajeaza in constructiiProiect cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Solicitant:

Casa de Meserii a Constructorilor

Parteneri:

 • ARACO – Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii (www.araco.org)
 • FGS – Federatia Generala a Sindicatelor „FAMILIA” (www.fgs.ro)
 • CSCon – Comitetul Sectorial din Constructii

Perioada de implementare a proiectului:

01.04.2014 – 31.12.2015

Buget total

2.5 milioane euro

Obiectivul general :

Creșterea gradului de ocupare și profesionalizare a forței de muncă din sectorul de construcții prin furnizarea unor servicii integrate și specializate de informare și consiliere, formare și mediere, pentru șomerii interesați să muncească în acest domeniu.

Obiective specifice:

 • Informarea și consilierea a minimum 850 de persoane din grupul țintă în vederea creșterii șanselor lor de (re)inseție pe piața muncii.
 • Formarea profesională a 800 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare.
 • Furnizarea de servicii integrate de ocupare pentru cele 850 de persoane din grupul țintă.
 • Angajarea a minimum 20% din persoanele din grupul țintă care vor beneficia de servicii intergrate.
 • Promovarea utilizării unui portal de mediere a muncii specializat pentru sectorul de construcții

Activitatile principale

 • AI. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională
 • AII. Furnizarea programelor de formare profesională
 • AIII. Furnizarea serviciilor de mediere a muncii.
 • AIV. Organizarea a 2 târguri de locuri de muncă
 • AV. Campanie de informare privind utilizarea portalului de recrutare dedicat sectorului de construcții.
 • AVI. Managementul proiectului
 • AVII. Activități de informare și publicitate proiectului

S-ar putea să-ți placă...