CALE

de Simion ILIE
551 vizualizări 4 minutes read

Calitate in educatieCALECalitate in educatie este unul din primele proiecte strategice POSDRU implementate in Romania. In cadrul acestui proiect am ocupat postul de responsabil relatii publice aproximativ 1 an, pana in momentul in care am trecut pe functia de manager de proiect in PICAS, proiect pe care l-am scris si depus in 2009, dar a carui implementare a demarat in septembrie 2010.

Tipul proiectului

Proiect cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.4 „Calitate în formarea profesională continuă”

Solicitant:

Casa de Meserii a Constructorilor

Parteneri:

 • TILS România
 • Camporlecchio Educational
 • Casa Sociala a Constructorilor
 • Formedil

Perioada de implementare a proiectului:

1.11.2008 – 31.10.2011

Buget total

18.498.942 RON

Obiectivul general :

Dezvoltarea resurselor umane din sectorul de construcţii prin crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente pentru imbunătăţirea calităţii în Formarea Profesională Continuă

Obiective specifice:

 • Analizarea şi monitorizarea pieţei muncii din sector in vederea obţinerii unei imagini clare privind situatia actuala de pe piaţa muncii şi pentru identificare nevoilor specifice ale companiilor si ale fortei de munca din domeniul specific.
 • Dezvoltarea unui set de instrumente pentru asigurarea calităţii formării profesionale continue compus din harta ocupaţională a sectorului, standarde ocupaţionale pentru 10 ocupaţii stabilite în funcţie de priorităţile identificate în analizele realizate la nivel de sector, instrumente de evaluare specifice competenţelor descrise în standardele ocupaţionale precum şi programe modularizate de formare profesională corespunzătoare competenţelor stabilite.
 • Dezvoltarea unui corp de formatori şi de evaluatori de competenţe profesionale capabil să asigure evaluarea şi recunoaşterea competenţelor, independent de modul în care acestea au fost dobândite, şi să pună în aplicare programe de formare modularizate care să permită acumularea de credite transferabile.
 • Aderarea la structurile europene de recunoaştere a calificărilor profesionale prin schimb de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora şi activităţi inovatoare transnaţionale pentru asigurarea calităţii FPC la nivel de sector

Activitatile principale

 • Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC in cadrul sectorului abordat in proiect.
 • Sprijin pentru membrii comitetelor sectoriale în vederea consolidării capacităţii lor a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC
 • Colectarea informaţilor relevante privind sectorul abordat in cadrul unei  baze de date electronice şi a unei biblioteci
 • Identificarea calificărilor sectoriale şi elaborarea hărţii ocupaţionale pentru sectorul abordat
 • Schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţări UE pe tema asigurării calităţii în
 • FPC Elaborarea unor programe de formare flexibile şi moderne care să răspundă nevoilor individuale şi ale companiilor

Rezultatele principale

 • 7 seminare regionale pentru câte 40 de participanţi din fiecare regiune gazdă
 • raport  privind rezultatele analizei comparative a legislaţiei UE în domeniu
 • raport cu rezultatele studiului asupra direcţiilor de dezvoltare sectorială
 • instrument de analiză periodică a  nevoilor de formare la nivel de companie şi sector
 • bază de date electronică şi o bibliotecă organizată în format fizic
 • 10 analize ocupaţionale realizate
 • 10 standarde ocupaţionale elaborate, validate şi introduse în baza de date a CNFPA
  calificările care decurg din standardele ocupaţionale elaborate
 • 1 hartă ocupaţională elaborată şi actualizată anual
 • 4 seminare de tranfer de know-how organizate pentru minimum 50 de participanţi fiecare
 • 3 vizite de studiu organizate, pentru 10 persoane fiecare vizită, reprezentanţi ai partenerilor sociali şi ai autorităţilor în domeniul FPC
 • 200 specialişti din sector pregătiţi să efectueze evaluări de oferte de FPC, evaluări de competenţe şi examinări finale ale absolvenţilor programelor de FPC
 • curs de formare de formatori replicat pentru 100 de participanţi (5×20 participanţi/curs)
 • curs de evaluatori de competenţe profesionale replicat pentru 100 de participanţi (5×20 participanţi/curs)
 • set de manuale de formare profesională proiectate pentru 10 ocupaţii
 • set de instrumente de evaluare a competenţelor profesionale proiectate pentru 10 ocupaţii
 • set materiale relevante pentru aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii editate şi tipărite într-un tiraj de 200 de exemplare fiecare

S-ar putea să-ți placă...

Lasă un comentariu

+ 77 = 83

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și prelucrarea datelor dvs. pe acest site web.