IDEE pentru o societate bazata pe cunoastere

de Simion ILIE
590 views

A fost un proiect prin care peste 700 de elevi de liceu au beneficiat de experiențe de învățare inedite ca urmare a implementării unei metode de învățare interactive și anume „metoda firmei de exercițiu”.

Un proiect este extrem de intens, având o durată de doar 10 luni, cu implementare în două regiuni de dezvoltare – București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia –  respectiv municipiul București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți.

Pe parcursul implementării, s-au înființat nu mai puțin de   70 de firme de exercițiu, ce simulează activitățile a două tipuri de firme reale : Editura și Agenție de turism.

Tipul proiectului

Proiect cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Solicitant:

Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie – IDEE

Parteneri:

  • Editura Sigma
  • Asociația EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere

Perioada de implementare a proiectului:

11 februarie – 10 decembrie 2015

Buget total

1.1 milioane euro

Obiectivul general :

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă relevant.

Obiective specifice:

  • Cresterea adaptabilitatii la cerintele primului loc de munca pentru 700 de elevi de nivel ISCED 3
  • Orientarea si consilierea profesionala a 700 de elevi din grupul tinta
  • Promovarea schimburilor de bune-practici in ceea ce priveste utilizarea metodei inovative de invatare „firma de exercitiu” pentru 140 de elevi si 70 de profesori

Activitatile principale

  • Managementul proiectului (A1);
  • Informare, diseminare și publicitate a proiectului (A2);
  • Înființarea și funcționarea a 70 firme de exercițiu (A3);
  • Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională (A4);
  • Organizarea unui târg interregional dedicat firmelor de exercițiu (A5).

S-ar putea să-ți placă...