PICAS

de Simion ILIE
628 views

sigla-picas-transparent-png-SLOGAN Acest proiect strategic pe care l-am scris, l-am castigat, conducand mai apoi echipa de implementare in calitate de manager de proiect a fost cea mai mare realizare profesionala de pana acum.

Titlul ce a dat acronimul PICAS vine de la Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul de construcții.

Ideea de proiect s-a conturat in momentul in care am realizat ca sectorul de constructii are o specificitate unica: este singurul sector economic in care unitatile de productie (santierele) sunt mobile, iar produsele imobile.

Proiectul PICAS a creat solutii integrate de informare, consiliere, formare, certificare, mediere  pentru resursele umane din sectorul de constructii.

Tipul proiectului

Proiect cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Solicitant:

Casa de Meserii a Constructorilor

Parteneri:

 • Sempla SRL – partener transnațional Italia (www.sempla.it)
 • Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă-ANOFM (www.anofm.ro)

Perioada de implementare a proiectului:

01.09.2010 – 31.08.2013

Buget total

21 097 740 RON

Obiectivul general :

Îmbunatatirea capacitatii de ocupare a resurselor umane din sectorul abordat în vederea depasirii fluctuatiilor de activitate prin dezvoltarea unor instrumente si mecanisme complexe si specializate de formare, acompaniere si motivare a persoanelor în cautarea unui loc de munca.

Obiective specifice:

 • Analizarea si monitorizarea pietei muncii din sectorul abordat in vederea obtinerii de informatii actuale si relevante privind starea actuala si tendintele de evolutie a nevoilor specifice ale companiilor siale fortei de munca din domeniu.
 • Dezvoltarea unui instrument, adaptat pentru o mai buna corelare între aptitudinile individuale, educatie si potentialul de munca al somerilor si /sau al persoanelor în cautarea unui loc de munca si oportunitatile de pe piata muncii din sectorul abordat.
 • Crearea unei retele de puncte de informare si consiliere profesionala specializate pentru someri sau persoane în cautarea unui loc de munca din/în sectorul abordat.
 • Realizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare pentru somerii sau persoanele ce detin (sau doresc sa obtina) calificari necesare în sectorul abordat.
 • Certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale si informale pentru persoanele cu experienta in domeniul abordat
 • Organizarea unor întâlniri între cererea si oferta de forta de munca pentru facilitarea accesului la ocupare al persoanelor în cautarea unui loc de munca din/în sectorul abordat.

Activitatile principale

 • AI. Realizarea de studii si analize privind sectorul de constructii
 • AII. Organizarea unor seminare de transfer de know-how in Italia
 • AIII. Dezvoltarea unei aplicaţii informatice utilizând standardele web pentru facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă din domeniul abordat.
 • AIV. Crearea a 4 Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializata (PICAS) pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul abordat
 • AV. Organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare a persoanelor din grupul ţintă în vederea adaptării competenţelor lor la cerinţele actuale ale pieţei muncii din sectorul abordat.
 • AVI. Certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale si informale in domeniul constructiilor
 • AVII. Organizarea unor târguri de locuri de muncă pentru facilitarea întâlnirii dintre angajatorii şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul abordat

Rezultatele principale

 • Au fost create 4 centre de sprijin pentru somerii din sectorul de constructii ce sunt acreditate in conformitate cu HG277/2002
 • 10.000 persoane s-au inregistrat pe portalul de recrutare ca persoane in cautarea unui loc de munca in sectorul de constructii, beneficiind de sprijin si instruire din partea expertilor proiectului
 • 4500 de persoane au beneficiat de informare si consiliere, inclusiv consiliere psihologica
 • 2100 de persoane au beneficiat de servicii de medierea muncii
 • 1300 de persoane au fost formate pentru utilizarea TIC in vederea cautarii unui loc de munca
 • 500 de persoane au beneficiat de formare profesionala continua (calificare, perfectionare)
 • 480 de subventii au fost acordate persoanelor care au fost formate professional
 • 450 de persoane au fost angajate
 • 120 de persoane au beneficiat de certificarea competentelor dobandite pe cai non-formale
 • S-au organizat 4 targuri de locuri de munca dedicate exclusiv sectorului de constructii
 • S-au elaborat studii privind evolutia pietei muncii din sectorul de constructii precum si privind nevoile de formare profesionala continua sau certificare a competentelor dobandite pe cai non-formale

S-ar putea să-ți placă...