PROFIN

de Simion ILIE
544 views

2012 01 09 sigla PROFIN final C Acest proiect de grant pe care l-am scris pentru Academia de Studii Economice din Bucuresti a avut ca grup tinta studentii finantisti, viitori PROfesionisti ai FINantelor ce doreau sa paseasca cu dreptul la primul lor job, incercand sa acumuleze inca din facultate cat mai multe cunostinte practice de la profesionisti consacrati din domeniu.

Ideea de proiect a apartinut colegului meu, Mihai VLAD, care a prezentat-o chiar la un concurs organizat de BRD Groupe Société Générale. O echipa coordonata de mine a reusit sa adapteze aceasta idee pentru a aplica in cadrul unei CPP lansate de POSDRU.

Proiectul „Metode inovative pentru profesionalizarea viitorilor specialiști în domeniul financiar-bancar – PROFIN” si-a propus printre altele sa creeze prima Intreprindere Simulata cu profil financiar-bancar din Romania.

Tipul proiectului

Proiect cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”

Solicitant:

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Parteneri:

 • BRD-Groupe Société Générale – partener1 (www.brd.ro)
 • Asociatia Beneficiarilor Bursei Speciale „Guvernul Romaniei” ABBSGR- partener2 (www.abbsgr.ro)

Perioada de implementare a proiectului:

01.01.2012 – 31.12.2013

Obiectivul general :

Cresterea gradului de ocupare si a nivelului de calificare a tinerilor absolventi de invatamant superior cu profil financiar prin dezvoltarea, implementarea si promovarea unor metode, instrumente si mecanisme integrate, interactive si inovative de invatare, consiliere si insertie pe piata muncii.

Obiective specifice:

 • Infiintarea si promovarea unei intreprinderi simulate in domeniul financiar-bancar pentru cresterea relevantei rezultatelor invatarii prin pregatirea practica timp de 12 luni universitare a cel putin 50 de studenti.
 • Promovarea a 15 parteneriate intre universitate si intreprinderi cu scopul facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa si pentru stimularea transferului reciproc de expertiza si know-how.
 • Imbunatatirea organizarii stagiilor de pregatire practica pentru 100 de studenti din grupul tinta, inclusiv prin realizarea unui manual de bune practici in domeniu.
 • Dezvoltarea de servicii de orientare, consiliere pentru cel putin 150 de studenti de la filierele de profil
 • Monitorizarea insertiei pe piata muncii a unui numar de aprox 1000 de absolventi.

Activitatile principale

 • Infiintarea si punerea in functiune a unei intreprinderi simulate cu profil financiar bancar
 • Organizarea a 3 seminare de schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica a studentilor
 • Organizarea unor vizite la angajatori de pe teritoriul Uniunii Europene pentru studentii din grupul tinta
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor din grupul tinta
 • Participarea studentilor la stagii de pregatire practica

Rezultatele principale

 • 1 întreprindere simulată înregistrată cu cel putin 25 de participanți în fiecare an
 • 10.000 de ore de activitate a studenților în cadrul întreprinderii simulate
 • 4 seminare de promovare a metodei de învățare de tip întreprindere simulată
 • 3 seminare de schimb de experiență privind stagiile de practică
 • 3 vizite de studiu la potențiali angajatori din Romania și străinătate
 • 1 ghid de orientare și consiliere în carieră și 20 de fișe ocupaționale specifice domeniului
 • 100 de convenții de practică încheiate pentru studenții din grupul țintă
 • 2 studii privind inserția absolvenților pe piața muncii realizate (anul I si anul II)

S-ar putea să-ți placă...